dari hati untuk semua….

Amaliah Hari ‘Asyura (Perkara  baik yang sunat dilakukan pada 10 Muharram)

Assalamualaikum wr.wb

Sahabatku rahimakumullah,

Hari ini hari Asyura, yang merupakan satu keistimewaan bulan Muharram adalah bahwa di bulan ini terdapat suatu hari yang mulia, yaitu tanggal 10, yang biasa disebut Hari ‘Asyura. Rasulullah SAW bersabda mengenai tanggal itu, “`Asyura ialah hari tanggal sepuluh.” Demikian hadits shahih yang diriwayat­kan oleh Imam Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah.

Mengapa Hari ‘Asyura dianggap mulia?

Di dalam kitab at-Tuhfah al

Mardhiyyah disebutkan, “Dinamakan ‘Asyura sebab pada hari itu Allah me­muliakan (yakni dengan memberikan kemenangan atau keselamatan dari bencana) kepada sejumlah nabi.”

Amaliah Hari Asyura (Perkara  baik yang sunat dilakukan pada 10 Muharram)

Amalan2 di bawah ini berdasarkan tradisi Ulama pendahulu kita dan para Habaib yang sering diamalkan oleh Para Kyai di Pondok2 Pesantren. Tidak perlu dipertentangkan, jika Anda mau mengamalkan silakan, jika tidak juga tidak apa2, karena semua ini hanya amalan sunnah, yaitu  sebagai berikut :

1.       Puasa Hari `Asyura

Pada Hari `Asyura, kaum muslimin di­sunnahkan melakukan puasa sebagai­mana tersebut dalam sebuah hadits, “`Asyura adalah hari raya nabi sebelum kalian, maka berpuasalah kalian semua pada hari itu.” (Hadits hasan yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Abu Hurairah).

Diceritakan juga bahwa orang Arab pada masa Jahiliyah pun berpuasa di hari itu. Mereka juga memakaikan kis­wah di Ka`bah pada hari itu.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika sampai di Madinah, Nabi men­dapati orang Yahudi berpuasa pada Hari ‘Asyura, karena Allah telah menyelamat­kan Nabi Musa pada hari itu. Nabi lalu bersabda, “Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa.”

Kemudian Nabi berpuasa pada hari itu dan mengajak orang untuk berpuasa juga. Nabi sangat menuntut untuk ber­puasa `Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadhan. Ketika diwajibkan puasa pada bulan Ramadhan, puasa ‘Asyura menjadi sunnah.

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan, “Rasulullah me­merintahkan untuk berpuasa pada Hari ‘Asyura sebelum diwajibkan puasa bu­lan Ramadhan. Setelah puasa Ramadhan diwajibkan, yang mau berpuasa boleh berpuasa dan yang tidak mau boleh tidak berpuasa.” Dari Ibn Umar, disebutkan, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berpuasa pada Hari Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadhan. Setelah puasa Ramadhan di­wajibkan, Rasulullah bersabda, “Barang siapa mau berpuasa boleh, dan siapa yang mau tidak berpuasa juga boleh.”

Dari Aisyah, ia mengatakan, “Hari ‘Asyura adalah hari yang dipuasakan oleh orang-orang Quraisy di masa Jahi­liyah. Ketika Islam datang, Rasulullah bersabda, ‘Barang siapa mau berpuasa, silahkan berpuasa; dan barang siapa tidak mau, silakan meninggalkannya.” (Hadits riwayat Muslim).

2.       Wirid pada hari Asyura

Pada Hari `Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, dianjurkan membaca wirid di bawah ini minimal sebanyak tujuh puluh kali:

“Hasbiyallahu wa ni`mal-wakil, ni`mal­ mawla wa ni `man-nashir. La haula wala quwwata illa billahil `aliyil adzim”

Artinya, “Cukuplah Allah bagiku. Dan Dialah sebaik-baik yang menjamin, sebaik-baik yang mengurus, dan sebaik-baik yang menolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung “

Di lanjutkan dengan membaca

Subhanallahi mil-al mizan wa muntahal­`ilmi wa mablaghar-ridha wa zinatal-arsy la manja wa la malja minallahi illa ilayh. Subhanallahi `adadasy-syaf-`i wal watri wa `adada kalimatihit-tammati kulliha.

As-alukas-salamata birahmatika ya­arhamar-rahimin, wa la hawla wa la quw­wata illa billahil-`aliyyil-`azhim, wa huwa hasbi wa ni`mal-wakil, ni`mal-mawla wa ni`man-nashir, wa shallallahu `ala nabiy­yina khayri khalqihi sayyidina muham­madin wa `ala alihi wa shahbihi ajma `in.

Artinya, “Mahasuci Allah sepenuh mizan, se­ujung pengetahuan, sepuncak keridhaan, dan seberat Arsy. Tidak ada tempat ber­lindung dan meminta pertolongan dari siksa Allah kecuali dengan mendekat kepada-Nya. Mahasuci Allah sejumlah segala yang genap dan ganjil dan se­jumlah kalimat Allah yang sempurna semuanya.

Aku memohon kepada-Mu keselamat­an, dengan rahmat-Mu, wahai Yang Paling

Pengasih di antara yang pengasih. Dan tidak ada daya dan upaya melainkan de­ngan daya dan upaya dari Allah, Yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Dan cukuplah Dia bagiku. Dan Dialah sebaik-baik yang membantu, sebaik-baik yang mengurus, dan sebaik-baik yang menolong. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejah­teraan-Nya kepada nabi, sebaik-baik makhluk-Nya, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya.”

3.      Memuliakan fakir miskin dan Bersedekah kepada mereka

4.      Menyantuni Anak Yatim dan usahakan mengusap kepala anak yatim

5.      Membaca Al Qur’an

6.      Banyak membaca surah Al-Ikhlas menurut Ulama hingga akhir seribu kali

7.      Banyak membaca shalawat Nabi;

8.      Membahagiakan keluarga (melapangkan belanja anak isteri)

9.      Menahan marah;

10.   Menjamu orang berbuka puasa;

11.   Mandi sunnah

12.   Amal2 Kebaikan2 lainnya dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah)

Tentu saja amal2 kebaikan di atas seperti bersedekah dan menyantuni anak Yatim sebaiknya juga tidak hanya diamalkan pada 10 Muharram saja, tapi juga di bulan2 yang lain.

Semoga dengan doa dan dzikir yang kita panjatkan, sedekah, menyantuni anak yatim danamal kenbaikan lainnyadi 10 Muharram ini, Allah menerima semua amal baik kita dan menghapuskan dosa kita sepanjang tahun. Semoga pula Dia membimbing kita di tahun mendatang sehingga kita dapat senantiasa mendekatkan diri kepada-Nya, dapat mengalahkan hawa nafsu, dan terlindung dari godaan setan. Amin.

Wallahu a’lam bishshawab.

Terima kasih, Semoga Bermanfaat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: